Regulamin

Olsztyn, 29.11.2023

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze
Piłki Siatkowej AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze Indykpolu AZS Olsztyn
 2. Organizator – Piłka Siatkowa AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 OLSZTYN. NIP: 739-35-11-740, REGON 280058873, KRS 0000243051.
 3. Klub – Piłka Siatkowa AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 OLSZTYN. NIP: 739-35-11-740, REGON 280058873, KRS 0000243051.
 4. Operator Systemu – Piłka Siatkowa AZS UWM S.A z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 OLSZTYN. NIP: 739-35-11-740, REGON 280058873, KRS 0000243051
 5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.
 6. Serwis – elektroniczny system sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn Indykpolu AZS Olsztyn.
 7. Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn drużyny Indykpolu AZS Olsztyn.
 8. Hala – Jedna z dwóch hal: Hala Widowiskowo-Sportowa w Iławie, ul. Niepodległości 11B oraz Hala Widowiskowo-Sportowa „Urania” w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 44.
 9. Kupujący – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu
 10. Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu.
 11. Kibic – każda osoba, która uczestniczy w Meczu w roli obserwatora rozgrywki
 12. Karnet – dokument posiadający indywidualny numer oraz kod QR, który potwierdza uprawnienie do uczestnictwa w meczach w charakterze widza rozgrywanych w okresie sezonu rozgrywkowego 2023/2024 podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga, Puchar Polski)
 13. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz piłki siatkowej mężczyzn, organizowany przez Piłkę Siatkową AZS UWM SA.

&1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż karnetów i biletów prowadzi Piłka Siatkowa AZS UWM SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12, 10-718 Olsztyn.
 2. Sprzedaż karnetów i biletów w sezonie 2023/2024 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu. Użytkownik akceptuje również warunki określone w Regulaminie Imprezy Masowej, które są dostępne na stronie internetowej Organizatora – www.indykpolazs.pl oraz w HWS w Iławie i HWS „Urania” w Olsztynie.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem Sprzedaży zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Kupującego i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu. Za chwilę zapłaty przyjmuje się:
  a) w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu – wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora Sprzedaży, udokumentowane wysłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail, potwierdzeniem;
 5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego jest:
  a) w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu – wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Kupującego z potwierdzeniem zakupu Biletu lub Karnetu, zawierająca dane dotyczące Meczu;
 6. Bilet i Karnet uprawniają do uczestnictwa w Meczu w charakterze widza. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
 7. Zmiana przypisanego do Biletu lub Karnetu miejsca nie jest możliwa.
 8. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Siatkówki (PLS), za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. zmiana wskutek transmisji telewizyjnej, braku dostępności hali, odwołanie spotkanie z powodu żałoby narodowej, wycofania się drużyny z rozgrywek ligowych/pucharowych bądź aktualnych rozporządzeń władz lokalnych oraz państwowych).
 9. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletów/Karnetów.
 10. Karnety obowiązują wyłącznie na mecze rozgrywane w HWS „Urania”
  w Olsztynie.
 11. Sprzedaż Karnetów trwa do czasu, który zostanie określony w Serwisie – tj.
  do momentu rozpoczęcia sprzedaży biletów na kolejny mecz.
 12. Sprzedaż Biletów w Serwisie na konkretny mecz, kończona jest równo z rozpoczęciem spotkania lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie.
 13. Bilet wydrukowany w Serwisie bądź pokazany na ekranie telefonu komórkowego okazuje się przy wejściu, jeśli w Serwisie nie określono inaczej. Bilet umożliwia jednorazowe wejście do obiektu.
 14. Karnet/Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony, może zostać uznany za nieważny.
 15. Nieodpłatne bilety – czyli bilety wygrane w konkursach promocyjnych i medialnych – zostaną wysłane w formie elektronicznej (PDF), przez organizatora promocji/konkursu. Nie podlegają one zwrotowi.

 

&2
Proces zakupu

 1. Proces zakupu Karnetów i Biletów w Systemie internetowym składa się z następujących kroków:
  a) zalogowanie się do Systemu internetowego – bilety.indykpolazs.pl;
  b) wybór interesującego Wydarzenia, które dotyczą Karnetów bądź pojedynczego biletu na dany mecz
  c) wybór konkretnych miejsc z Hali;
  d) kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
  e) akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych PayU
  f) dokonanie płatności;
  g) potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
 2. Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Karnetów/Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
 3. Obowiązuje limit zakupu biletów oraz karnetów w jednej transakcji: 10 sztuk.
 4. Karnety w formie karty plastikowej będą do odbioru w siedzibie Klubu bądź w dniu meczu, w biurze zawodów Hali Urania – po uprzednim poinformowaniu drogą elektroniczną.
 5. Okres obowiązywania karnetu jest liczony od kolejnego meczu, na który nie została jeszcze uruchomiona sprzedaż biletów w Serwisie.
 6. Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali bezpośrednio osobom odpowiadającym za system sprawdzania biletów.
 7. Bilet z Systemu internetowego powinien być wydrukowany na papierze białym lub o innym jasnym kolorze i gładkiej fakturze, celem odczytania zamieszczonego kodu QR przez skanery. Możliwe jest skanowanie kodów QR bezpośrednio z urządzeń mobilnych.
 8. Klub nie drukuje Biletów zakupionych w Systemie internetowym.
 9. Każda umowa sprzedaży Biletów rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
 10. Rezerwacje Biletów w Systemie internetowym tracą ważność i są usuwane automatycznie po 20 minutach, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.
 11. Bilet ulgowy ważny jest tylko z legitymacją szkolną / studencką (do 26 roku życia) okazywaną Ochronie przy wejściu na halę.
 12. Wstęp dla dzieci do lat 5 jest bezpłatny, o ile zajmują one miejsca na kolanach opiekuna.
 13. Ochrona może odmówić wstępu osobie, która okaże bilet ulgowy bez odpowiedniej legitymacji uprawniającej do zniżki.
 14. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, proszone są
  o kontakt pod adresem e-mail: biuro@indykpolazs.pl, celem rezerwacji miejsca.
  Ze względów organizacyjnych, ilość takich miejsc jest ograniczona.

&3
Zamówienia grupowe

 1. Proces zamawiania biletów dla grup zorganizowanych odbywa się drogą e-mail.
 2. Aby zamówić wejściówki dla grupy zorganizowanej, należy wysłać zamówienie na adres: Mateusz.lewandowski@uwm.edu.pl
 3. W treści zamówienia, należy podać ilość osób, ilość opiekunów, nazwę szkoły/grupy zorganizowanej i preferowane miejsca.
 4. Organizator zaznacza, iż w przypadku braku dostępnych, preferowanych miejsc przez Zamawiającego, udostępni wolne miejsca, zbliżone do preferowanej lokalizacji.
 5. W przypadku grup zorganizowanych, na każde 15 osób, jeden opiekun otrzymuje bezpłatną wejściówkę. Opiekunów również należy umieścić w zamówieniu.

&4
Zwroty i reklamacje dotyczące biletów oraz karnetów

 1. Nabywca Biletu, ma prawo do zwrotu w całości Biletu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie:
  a) odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Systemie Internetowym jest możliwe tylko w przypadku, gdy: mecz został odwołany, nastąpiła zmiana terminu bądź  miejsca jego rozegrania lub na skutek rozporządzenia władz lokalnych bądź państwowych, mecz odbędzie się bez udziału publiczności.
  b) oświadczenie o odstąpieniu od umowy, należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie, na adres poczty elektronicznej: biuro@indykpolazs.pl.;
  c) odpowiedź na reklamacje, o których mowa w ust. 1, kierowana będzie do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika w Systemie internetowym w ciągu 14 dni. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy poczty elektronicznej.
 2. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów.
 3. Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
 4. Klub zawiadomi Użytkowników również na Stronie internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu Biletów za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu.
 5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej: www.payu.pl
 6. Reklamacje Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego mogą być składane mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@indykpolazs.pl w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z tytułem wiadomości „REKLAMACJA”.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  a) dane Użytkownika, zgodne z danymi w Systemie internetowym,
  b) datę dokonania transakcji zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,
  c) opis przedmiotu reklamacji,
  d) adres mailowy do korespondencji.
 8. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres mailowy do korespondencji wskazany w reklamacji.
 9. Nabywca Karnetu ma prawo do zwrotu części poniesionych kosztów za niewykorzystane mecze, tylko w przypadku przerwania, odwołania rozgrywek bądź rozgrywania ich bez udziału publiczności, na skutek rozporządzenia władz lokalnych bądź państwowych.

 

&5
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorami danych osobowych Kupujących i Użytkowników jest Klub.
 3. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celach wynikających z treści Regulaminu (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które mogą się pojawić w związku z organizacją imprez sportowych, w tym także ze sprzedażą i dystrybucją biletów oraz karnetów. Administratorzy wykorzystują dane osobowe do wysyłania informacji i powiadomień o organizowanych imprezach osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji (Art. 6 ust. 1 lit.a). Ponadto Organizator sprzedaży, w imieniu Administratorów przetwarza dane osobowe osób, które wystąpiły z reklamacją lub odstąpiły od Umowy zawieranej drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  – Do terminu zrealizowania zamówienia na bilety i ich wydania – jeżeli Kupujący nie wystąpił z żądaniem wydania Faktury VAT lub rachunku imiennego.
  – Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń ze strony Skarbu Państwa, jeżeli Kupujący zażądał wystawienia dowodu sprzedaży – Faktury VAT lub rachunku imiennego.
  – Do terminu usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie – dotyczy danych osobowych Użytkowników, którzy założyli konto – profil w Systemie
  – Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń, z tytułu organizacji imprez sportowych, w tym także roszczeń związanych z procesem sprzedaży biletów.
  – Do wycofania zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i imprezach sportowych organizowanych przez Administratorów.
 5. Kupujący i Użytkownik mają prawo w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:
  – dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
  – sprostowania danych (art. 16 RODO), 
  – żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
  – ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
  – przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
  – odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na jej podstawie w dowolnym momencie.
 6. Kupującym i Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale brak ich podania uniemożliwi wykonanie Umowy.
 8. Administratorzy ujawniają dane osobowe Organizatorowi Sprzedaży, Operatorowi Systemu i podmiotowi odpowiadającemu za organizację procesu dokonywania płatności online.
 9. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator Sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 tej ustawy, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 11. Organizator Sprzedaży, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Informacje, o których mowa powyżej są dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 13. W przypadku uzyskania przez Organizatora Sprzedaży wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator Sprzedaży może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 14. Organizator Sprzedaży może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

&6
Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Sprzedaży.
 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia jego treści na stronie internetowej http://www.indykpolazs.pl.
 4. Zarządza się ogłoszenie Regulaminu na stronie internetowej prowadzonej pod adresem http://www.indykpolazs.pl w dniu 29.11.2023.
 5. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie http://www.indykpolazs.pl.